İletişim GSM - Viber - WhatsApp - (+380 97 631 11 41)

Geç kalmadan kurbanlıklarınızı ayırtın. 2017 koç ve koyun kurbanlık fiyatı 57 EURO'dur...

Satın almak için tıklayınız...Neden bu işi yapıyoruz?

Ailemizle birlikte Ukrayna'da yaşıyoruz. Ukrayna'da et ucuz.

Türkiye'de et ve kurbanlıklar pahalı. İnsanlar adak ve kurban kesmek istediklerinde çoğu zaman kesemiyorlar.

Adak adıyor ama adağı kesmekte zorlanıyor. Çünkü pahalı.

Çocuk doğuyor, Akika kurbanı kesmek istiyor ama kesemiyor. Çünkü pahalı.

Amacımız, bu düşüncede olanlara bir kapı aralamak, adağını yerine getirmek isteyenlere yardımcı olmak, üç -beş kuruş pazar parası nevinden de küçük bir kar hedefledik...

Vekalet Nasıl Verilecek

Vekaletinizi (+380 97 631 11 41) numaralı GSM - Viber - WhatsApp - üzerinden ÜCRETSİZ arayarak doğrudan kesim yapan görevliye verebilirsiniz...


Hızlı Adak - Kurban Nasıl Keserim?

Adak ve Kurban kesmek çok kolay. Tek yapmanız gereken FİYATLAR LİNKİNE TIKLAYARAK ÖDEMENİZİ KREDİ KARTI İLE YAPMAKTIR...

Ödemenizin yapıldığı gün içinde Adak ve Kurbanlarınız ELİNİZ DEĞMEDEN İslami Usullere uygun olarak kesilerek talimalarınıza uygun şekilde dağıtımı yapılmaktadır.

Adak ve Kurbanlar Yurtdışında Ukrayna'da kesilmektedir.Büyükbaş Kurbanlık ve Adaklarda fotoğrafları adak ve kurban sahibine Viber - WhatsApp üzerinden gönderip onay aldıktan sonra kesiyoruz...

Bu konudaki taleplerinizi sale@ucuzadaklikkurban.com Mail adresine veya GSM - Viber - WhatsApp - (+380 97 631 11 41) üzerinden bildirebilirsiniz...

Adak ve Kurban Etleri Kimlere Nasıl Dağıtılıyor?

Adak ve Kurban Etleri Ukrayna / Nikolaev'de yaşayan fakir ve ihtiyaç sahibi, engellilere, emekli, dul ve yetimlere Blagotvaritilniy Fond İnan tarafından dağıtılmaktadır.

Adak ve Kurban Etleri bir kişiye bir kez verilmektedir.

Blagotvaritilniy Fond İnan'a kayıtlı yaklaşık 8 bin ihtiyaç sahibi insan bulunmaktadır.

Dağıtımlarda din, dil ve ırk ayrımı yapılmamaktadır.

Tek kriter fakir ve ihtiyaç sahibi olunmasıdır.

Dağıtımlarla ilgili detay bilgi, fotoğraf ve video görsellerine ulaşmak için tıklayınız...
Adaklar dört ayrı kitleye dağıtılabilmektedir.

 • Cami - Mescit - Kur'an Öğretilen Mekanlara
 • İhtiyaç Sahibi Türklere
 • İhtiyaç Sahibi Müslümanlara
 • Farklı Din ve İnanışlarda İhtiyaç Sahibi İnsanlara

Adak ve Kurban Etleri kimlere nasıl dağıtılıyor?

2017 Kurban Bayramı Kurbanlık Fiyatları
Adak ve Kurbanlıklar yurtdışında Ukrayna'da kesilmektedir...

Adak ve Kurbanlıklarınızın kimlere dağıtılmasını isterseniz, onlara dağıtılacaktır...

O nedenle DAĞITIM TALİMATINIZI sale@aciladak.comb> Mail adresine veya GSM - Viber - WhatsApp - (+380 97 631 11 41) bildiriniz...

Kurban, Adalık Kurban, Akika Kurbanı, Şükür Kurbanı

Adak adayan, Allah'a söz veren insanlara adağını yerine getirebilmesi için Ucuz Adaklık Kurban hizmeti veriyoruz...

Amacımız salt ticaret değildir. Hem inanç sahiplerinin hayırlarını daha düşük fiyatlara yerine getirilmesine imkan sağlamak, hem de insanlara Türk ve İslam Kültürü'nün güzelliklerini göstermektir.Adak yalnız Allah için yapılır. Adanan namaz, oruç, hac vb. ibadetler normal bir ibadet gibi yerine getirilirken, adak veya nafile kurbanın hükmü farklı. Adak adayanın kendisi, eşi, çocukları ve torunları, anne–babası, dede ve nineleri adak kurbanının etinden yiyemiyor. Yedikleri zaman da karşılığını fakirlere sadaka olarak vermeleri gerekiyor. Ayrıca kurbanlık hayvanlar deve, sığır ve davardır (koyun, keçi). Bu hayvanlardan başkası kurban olarak adanamaz. Bunun için ‘şu adağım olursa horozdan kurban adıyorum’ demek caiz değil.

Kur’an-ı Kerim’de adağı teşvik eden veya yasaklayan herhangi bir hüküm yok. Ancak bazı ayetlerde adakların yerine getirilmesi gerektiğine işaret edilmiş. Hac Sûresi’nin 29. âyetinde “Adaklarını yerine getirsinler.” hükmü bulunuyor. Peygamberimiz’in (sas), adağın İlahi takdiri değiştirmeyeceğine işaretle, “Adak hiçbir şeyi değiştirmez ancak adakla cimrinin malı azaltılmış olur.” buyurduğu biliniyor. Bazı âlimler bunun, kişinin yapmakla yükümlü olmadığı bir ibadeti yapacağına dair Allah’a söz verip onu üstlendikten sonra sözünden dönmemesi gerektiğine ve adağın manevî sorumluluk getiren bir iş olduğuna işaret etiğini belirtiyor. Aksi halde adak adamak anlamsız ve geçersiz olurdu. Zaten birçok ayet ve hadiste adağın yerine getirilmesi emrediliyor. Hadisten anlaşılan bir diğer konu da adakla İlahi takdirin değişmeyeceği gerçeğidir.

1. Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin. (Bakara, 196)

1. Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. (Saffat, 107)

Adak, Akika ve Kurbanlık satışı başlamıştır. Ödemenizi hemen yapın Adak ve Kurbanlarınızı hemen keselim...

Adak kurbanının vekaleti nasıl verilir?

Ör: Ben Ahmet ve Emine oğlu / kızı Ayşe / Mustafa, Yaptığım niyet ile seni bir koç / koyun / keçi / inek / dana kesmek üzere vekil tayin ettim denir.

Kurban vekaleti nasıl verilir?

“Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim” der.

Büyükbaş Kurbanlık ve Adaklarda fotoğrafları adak ve kurban sahibine Viber - WhatsApp üzerinden gönderip onay aldıktan sonra kesiyoruz...
 • Kurban ne demektir?
 • Kurbanın dini dayanağı nedir?
 • Kurban kesmenin dini hükmü nedir?
 • Kurban ne için kesilir?
 • Kimler kurban kesmelidir?
 • Ailede yeterli birikimi olan karı-kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?
 • Kadın kurban kestirebilir mi?
 • Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?
 • Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
 • Kurban ne zaman kesilir?
 • Bir kurbana kaç kişi ortak olur?
 • Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir? Bu hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
 • Kurbanlık hayvanlardan hangileri ortak olarak kesilebilir?
 • Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
 • Hayvanı önce bayıltmak, sonra kesmek ve birden fazla hayvanı birden kesmek, yahudi ve hristiyanların kestiklerini yemek caiz midir?
 • Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
 • Kurban bağışlanabilir mi?
 • Hayır kurumlarına vekalet vererek kurban kesilebilir mi?
 • Hayır kurumlarına bağışlanan kurbanlar için de şükür namazı kılınır mı?
 • Taksitle kurban alınabilir mi?
 • Borç para ile kurban kesilir mi?
 • Ölmüş kişiler için de kurban kesilir mi?
 • Bayramda adak kesilir mi?
 • Adak ne demektir?
 • Adak bağışlanabilir mi?
 • Hayır kurumlarına vekalet vererek adak, akika, şükür kurbanı kesilebilir mi?
 • Kur’an’da anlatılan Habil ve Kabil olayından dolayı, kurban kesmek için takva sahibi olmak şart mıdır?
 • Gebe hayvanın ya da yeni doğuran hayvanın kurban edilmesinin sakıncası var mıdır?
 • İki kişinin keseceği kurbana üçüncü kişi girebilir mi?
 • Kurbanın başının koparılması gerekir mi?
 • Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi?
 • Kurbanlık hayvanın sütünden, yününden, derisinden, sakatatından sahibinin yararlanmasının bir sakıncası var mıdır?
 • Kurban etinden Kasap ücreti verilebilir mi?
 • Kurban etinin ve derisinin satılması caiz midir?
 • Kurbanın yenilmeyecek yerleri nelerdir?
 • Kurbanın derisi ne yapılır?
 • Hac kurbanları Türkiye’de kestirilebilir mi?
 • Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
 • Kurban kesildikten sonra fiyat belirlenmesi (Kurbanın Kilo İle Alınıp Satılması) caiz midir?
 • İhmal sebebiyle zamanında kurban kesmeyen ne yapmalıdır?
 • Alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılır?
 • Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi?
 • Kesilen kurbanın kanından sürmenin bir sakıncası var mıdır?
 • Adetli kadın ve cünüp erkek kurban kesebilir mi?
 • Ana rahmindeki çocuk için kurban kesmek gerekir mi?
 • Kesilen kurbanın hasta olduğunun ortaya çıkması halinde yeniden kesmek gerekir mi?
 • Kurbanlık hayvanların gebe kalmasını önlemenin bir sakıncası var mıdır?
 • Kurban Bayramında yapılan ibadet ve merasimlerin dindeki yeri nedir, farz mıdır, sünnet midir?
 • "Kurban kesmek insandaki şiddet eğilimini güçlendirir, sevgi ve merhamet dîni olan İslâm'da bu olmamalıdır" diyenler var; siz ne dersiniz?
 • Gayr-i meşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?
 • Bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. Peygamber adına kurban kesilebilir mi?
 • Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?